Contact us

HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Bitten & Aage Damgaards Plads 2
DK-7400 Herning

T: +45 9712 1033
E: mail@heartmus.dk

MANAGEMENT

Director
Holger Reenberg
E: hr@heartmus.dk

SECRETARIAT

Executive secretary & Coordinator
Mariann Salling Jensen
T: +45 9628 1701
E: msj@heartmus.dk 

EXHIBITIONS & COLLECTIONS

Chief curator
Michael Bank Christoffersen
T: +45 9628 1716
E: mbc@heartmus.dk 

Curatorial assistant
Cecilie Marie Dalhoff
T: +45 9628 1702
E: cmd@heartmus.dk 

 

COMMUNICATION

Head of Communication
Thilde Nyborg 
T: +45 9628 1706
E: tnn@heartmus.dk

EDUCATION

Head of Education
Anja Lemcke Stær
T: +45 9628 1710
E: als@heartmus.dk 

HEART SHOP & RECEPTION

Head of shop og reception
Charlotte Christensen
T: +45 9628 1707
M: +45 2331 1318
E: cc@heartmus.dk 

Karen Olesen
T: +45 9628 1707
E: ko@heartmus.dk

ACCOUNTS DEPARTMENT

Per Mathiasen
T:+45 9628 1719
M: +45 2362 9121
E: pm@heartmus.dk 

Assistant
Kirsten Hagelskjær
T: +45 9628 1703
E: kh@heartmus.dk 

Assistant
Britta Sandager
E: bs@heartmus.dk

TECHNICAL DEPARTMENT

Chief Technician
Kim Kamp Kruse
T: +45 96 28 17 22
E: kk@heartmus.dk

Technician assistent
Jan Jensen
M: 41679702
E: jj@heartmus.dk

HEART CAFÉ
Pia Beyer
T: +45 2937 8959
E: cafe@heartmus.dk