Kombineret omvisnings- og værkstedstilbud

Heart Workshop 01-04-2012 06

 

GRATIS TILBUD

Det kombinerede omvisnings- og værkstedstilbud er tilrettelagt således, at eleverne først bliver inddraget i en dialogbaseret omvisning i udstillingen "Wim Delvoye - Shit on Piero Manzoni", som er en del af Socle du Monde Biennalen 2017. I udstillingen kan I bl.a. opleve en "Lortemaskine", tatoverede grise og andre værker, hvor kroppen er en del af eller bruges i kunsten. Efterfølgende får eleverne mulighed for selv at fremstille et værk med inspiration fra udvalgte værker og tematikker fra udstillingen.

 

Billede 18. Værkbillede Wim Delvoye. Kap. 4

Målgruppe: SFO, indskoling og mellemtrin

Deltagerbegrænsning: Max. 25 elever kan deltage i værkstedsaktiviteten.

 

Booking

For booking af værkstedsaktiviteter kontakt Mariann Salling Jensen på E: / T: 96 28 17 01.

Booking sker efter først-til-mølle princippet.

Læs mere: om udstillingen på www.heartmus.dk og www.socledumonde.org

 

  

Datoer i foråret 2017

Udstilling: Socle du Monde 2017 – to challenge the earth, the sun, the moon and the stars:

· 4. maj kl. 10.00-12.00

· 9. maj kl. 10.00-12.00

· 9. maj kl. 12.30-14.30

· 16. maj kl. 10.00-12.00

· 16. maj kl. 12.30-14.30

· 30. maj kl. 10.00-12.00

 

TIL UNDERVISEREN/PÆDAGOEN

 

Foto af eleverne i værkstedet på HEART
Museet vil gerne have lov til at tage fotos af jeres elever, mens de arbejder i værkstedet. Disse fotos vil efterfølgende blive brugt på vores hjemmeside og til markedsføring af formidlingstilbud. Derfor vil museet bede om en underskrift fra de forældre, hvis børn deltager i et værkstedstilbud. Vi håber, at I vil sende en seddel med børnene hjem. De underskrevne sedler medbringes og afleveres til værkstedslederen.

> Download sedlen her

Hjælp museet med at passe på kunsten

> Læs museets færdselsregler her