De Geometriske Haver

Birk fotograf Ole Jørgensen geo. haver 1 Birk fotograf Ole Jørgensen geo. haver 3C. Th. Sørensen, De Geometriske Haver, 1983. Foto: Ole Jørgensen

 

C. Th. Sørensen er en af Danmarks mest anerkendte landskabsarkitekter og på trods af mange projekter rundt om i landet, så C. Th. Sørensen selv De Geometriske Haver som sit livs mesterværk.

Havernes idé er enkel. En væg på 10 meter er grundenheden, der slår takten an og går igen i alle ’væggene’. For hvert nyt rum, man træder ind i tilføjes der en væg til rummet. På den måde går man ind i en trekant, så en firkant, så en femkant – og sådan bliver det ved, til man når ottekanten. Udover de flerkantede haverum består skulpturen af et cirkel- og ellipseformet haverum. Haverne forbindes af små porte i hækkene og af gangstierne, der dannes af mellemrummet mellem haverne, hvis bøgehække rejser sig i forskellige højder.

De Geometriske Haver er landskabskunst og hækskulptur bygget op omkring et princip om ’enkelhedens kompleksitet’. Haverne er styret af et enkelt geometrisk regelsæt, og alligevel er det ikke let at gennemskue opbygningen og få et overblik, når man bevæger sig gennem haverummene og gangene mellem dem. Haverne danner på den ene side en overordnet harmonisk struktur, men på den anden side er der tale om en labyrintisk oplevelse for den besøgende.

Oprindeligt var haveskulpturen tegnet i 1945 til et projekt i Horsens bypark. Men det var først i 1983, 4 år efter arkitektens død, at haveskulpturen fik sin endelige placering i Birk, tæt på Skulpturparken og Angli fabrikken. Tidligere i 1956 var haveskulpturen blevet opført i reduceret størrelse ved skjorteproducent Aage Damgaards 'Sorte Fabrik' på Th. Nielsens Gade i Herning.

 

Fakta
- De Geometriske Haver, anlagt i 1983 i Birk

- Landskabsarkitekt: Søren Carl Theodor Marius Sørensen (1893-1979), kaldt C. Th. Sørensen

- Størrelse: 8 haverum 1 3-8 meters højde

- Materiale: Bøgehække

 

Læs mere
Herning og Billedkunsten af Birgit Hessellund, Herning Kunstmuseum
C. Th. Sørensen – en havekunstner af Sven-Ingvar Andersson & Steen Høyer, Arkitektens Forlag