Træfald - Rune Bosse

09.09.22 - 06.08.23

Som en del af udstillingsprogrammet HEART Future er det museets store glæde at præsentere den første solo-museumsudstilling med den danske kunstner Rune Bosse i efteråret 2022.

Rune Bosse undersøger naturen og dens processer gennem en relationel, poetisk og videnskabelig tilgang. Han studerer naturens strukturer, mønstre og egenskaber i en omhyggelig stræben efter at begribe, hvordan alting fungerer og vokser, og hvordan hvert enkelt element påvirker de andre.

Hans værker er gennemsyret af tanken om, at alt er forbundet gennem en logik, der løber gennem både natur, krop og sind. I hans værk er denne indbyrdes forbindelse selve forudsætningen for, at alting kan eksistere – og gøre det på den måde, det nu en gang gør. Det handler om naturens indvirkning på naturen og om menneskets indvirkning på naturen og omvendt. Intet eksisterer udelukkende i og for sig selv; alt er en del af en relationel kæde af årsager og virkninger, der påvirker hinanden. Kunstnerens undersøgelser af træer, rødder, planter, spirende korn, visnende blade osv. og deri de grundlæggende naturlige mekanismer udgør et forsøg på at forstå os selv ud fra et perspektiv, der har menneskelivets korte tidslighed for øje.

Med stor tålmodighed følger Bosse naturens langsomme vækst og dens indbyrdes forhold. Han samler omhyggeligt beviser for sine studier: jord, rødder, grene, blade, planter og lignende. Han underkaster derefter dette materiale en række forskellige videnskabelige og poetiske processer, der bringer dets grundlæggende bestanddele frem i lyset. Værket kan ikke forceres eller forhastes, da det er helt afhængigt af de naturlige processer, som i deres eget tempo gradvist vil afsløre deres foranderlige hemmeligheder. Arbejdet med at samle og kombinere alle de forskellige prøver er en del af indsatsen for at kortlægge og forstå.

Bosses velordnede og videnskabelige tilgang kombineres med en poetisk følsomhed. Forsøgene ville ikke være andet end netop "forsøg" uden det underliggende filosofiske lag, der danner baggrund for en bredere forståelse og anskuelse af resultaterne. Derfor er mange af hans værker ledsaget af digte, som understreger værkets karakter og bliver et omsluttende lag, der knytter det hele sammen. Poesien bliver et redskab, der er med til at opsummere og definere retningen for hans undersøgelser og samtidig understøtter vores forståelse af hans resultater.

Bosses undersøgelse af naturen er en afsøgning af selve livets mekanismer og af os selv og af vores egen forståelse af, hvem og hvad vi er i forhold til den natur, vi er uløseligt forbundet med og dybt afhængige af.

Rune Bosse (f.1987) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016, kombineret med studier på Olafur Eliassons eksperimentelle kunstskole, Institut für Raumexperimente, Berlin. Bosses udstillingsvirksomhed omfatter gruppeudstillingen Festival of Future Nows på Hamburger Bahnhof, Berlin, i 2014, EXTRACT på udstillingsstedet Kunstforeningen GL. Strand, København, i 2017, ARoS Triennalen The Garden,også i 2017, og udstillingen Jordforbindelser på Fuglsang Kunstmuseum i 2018.


HEART Future er støttet af Det Obelske Familiefond

Udstillingen er desuden støttet af Statens Kunstfond