Paul Gadegaard

Paul Gadegaard kendes især for sine gennemgribende udsmykninger på skjortefabrikken Angli i Herning. Her præger hans store, abstrakte malerier med de karakteristiske kantede former i klare farver og dele af det oprindelige inventar stadig rummene.

 Gadegaard på Den Sorte FabrikPaul Gadegaard (1920-1996) på Den Sorte Fabrik

PAUL GADEGAARD
Paul Gadegaard malede konkrete, abstrakte værker. Han betragtes som en væsentlig eksponent for den del af den abstrakte kunst, der kaldes Klar Form. Han arbejdede med farverne og formerne og deres indbyrdes forhold. Der er ingen illusionisme eller fortællinger i hans værker. De skal ikke forestille noget. De handler om sig selv, om kompositionerne og ikke om andet. De handler om farver og former, om modsætningsforhold og ligevægt, om betoninger, skift, rytme, forgrund og baggrund. Derfor er budskabet individuelt og opstår imellem den enkelte beskuer og værket.

Paul Gadegaard var med i kunstnersammenslutningen Linien II. Her arbejdede kunstnerne med det geometrisk styrede formsprog. Man ville frem for alt ikke skabe en illusion af rum i værkerne, men fastholde maleriets materielle aspekt. Et aspekt, man især diskuterede i Linien II, var kunstens funktion i det offentlige rum og i samfundet i det hele taget. De store og væsentlige udsmykningsopgaver, som Gadegaard udførte i Herning og flere andre steder i landet, blev hans bud på, hvordan kunsten kunne udfylde denne rolle.

PAUL GADEGARRD OG HEART
Netop udsmykningerne i Herning står som en væsentlig milepæl i Gadegaards kunstneriske karriere. I 1952 blev han ansat af tekstilfabrikant Aage Damgaard til at udføre kunstneriske udsmykninger på virksomheden, og i de næste ti år var han på lønningslisten og fik også kost og logi. Derudover fik han fuldstændig frie hænder. Han udsmykkede på den første skjortefabrik i Th. Nielsensgade i 1952, i årene 1957-60 på Den sorte Fabrik. Også i årene 1977-82 blev det til udsmykninger på den nye Angligård i Birk. Han satte også sit præg på Herning Højskole og på Uno-X Benzin A/S.

Gadegaards arbejder i Herning var et unikt projekt, både i kraft af samarbejdet mellem kunstneren og erhvervsmanden, men også i kraft af resultatet. Udsmykningerne blev ligeledes en milepæl i den konkrete kunsts historie og et enestående livsværk.

den sorte fabrik interiør2Paul Gadegaards udsmykning på Den Sorte Fabrik

Mest gennemgribende var udsmykningerne på Den sorte Fabrik, der desværre ikke længere eksisterer. Alene på grund af omfanget af udsmykningen må den betegnes som epokegørende. Udvendigt blev ydermurene malet sorte, deraf tilnavnet, men indvendigt var farveskalaen anderledes. Her blev lofter og vægge malet i klare farver, og alt inventar inklusivt ringbind og lamper blev udsmykket sammenstemmende. Inventar som borde, reoler og skabe blev formgivet og bemalet efter samme principper. Skrivebordene var eksempelvis ikke i den velkendte rektangulære form, men blev udformet, som var det de kantede gestalter fra Gadegaards malerier, der var blevet tredimensionelle.

Udsmykningen blev skabt ud fra et ønske om, at det skulle have en positiv indflydelse på fabrikkens medarbejdere og derved være med til at forbedre arbejdsmiljøet. Det er ikke blevet undersøgt, hvordan denne udsmykning påvirkede den enkelte medarbejder, men iflg. Aage Damgaard havde de ansatte ingen fordomme. Han mente, at det skyldes, at de havde været med i hele skabelsesprocessen.

I perioden fra 1977-82 udsmykkede Gadegaard Angli. Her kan man stadig se en del malerier og en del af det inventar, som Gadegaard designede, og hvor noget stadig er i brug. Endvidere har HEART en stor samling af Gadegaards værker.

LÆS MERE

Mere om Paul Gadegaard