Per Kirkeby

Per Kirkeby var en af Danmarks mest betydningsfulde malere. I mere end fire årtier beskæftigede han sig med stort set alle former for billedkunstneriske udtryk – fra maleri, tegning, skulptur og grafik til scenografi og film. Derudover var han forfatter og skrev digte, essays og kunstnermonografier. Per Kirkeby døde i maj 2018 i en alder af 79 år.

 rets Bedste 10 706713aPer Kirkeby (f. 1938)

PER KIRKEBY
Per Kirkeby var oprindeligt uddannet i naturhistorie fra Københavns Universitet (1964-67), en uddannelse som blandt andet bragte ham til Grønland. Hans uddannelse som billedkunstner fik han på Den Eksperimenterende Kunstskole, også kaldet Eks-skolen, under blandt andre Poul Gernes. Her søgte flere af de tilknyttede væk fra maleriet, og fokuserede på andre udtryksformer. Blandt andet happeningformen, som også Per Kirkeby dyrkede. Men han holdt ligeledes fast i maleriet som udtryksform, og især den amerikanske popkunst og minimalisme havde stærk indflydelse på ham i 1960'erne.

Per Kirkeby har kaldt sig selv for en eklektiker, der ud fra et væld af materialer til rådighed laver sit eget system. De mange referencer ses i hans værker, der har spor af andres værker, af popkunsten, populærkulturen og geografien. For maleriets vedkommende har det bevæget sig over i mere abstrakt formsprog, der synes at tage sit afsæt både i romantikken og i klassicismen. I store formater og med en stor farvepalet fremmanede han med sit abstrakte formsprog sanselige malerier, der synes at tage afsæt i landskabet og naturen, men i de mange lag antydes figurationer også.

peer-kirkeby-1083AUden titel, 2011. Foto: Gunnar Merrild

I 1973 opførte Per Kirkeby en skulptur i Ikast. Et lille murstenshus, der både refererer til den danske håndværkstradition og ruinerne af Maya-kulturens bygningsværker. Siden er det blevet til flere monumentalskulpturer i det offentlige rum. Både i Års, Humlebæk, Gentofte og flere andre steder kan disse ses. Han har udført flere store udsmykningsopgaver, blandt andet rotunden i Geologisk Museum, en 452 kvadratmeter stor udsmykning i Auditoriehuset på Aarhus Universitet og fire bronzerelieffer til Operaen i København. Han har adskillige separatudstillinger verden over bag sig, og han er ligeledes repræsenteret i store internationale samlinger.

PER KIRKEBY OG HEART
Samlingen af værker af Per Kirkeby på HEART koncentrerer sig om tegninger og akvareller skabt i årene fra 1966 til 1976. Værkerne spænder over eksperimenterne på Eks-skolen til den for Per Kirkeby afgørende rejse ind i Sydamerikas jungle. Flere af værkerne fungerede som en optakt til Per Kirkebys udstilling på Venedig biennalen i 1978. Værkerne i HEARTs samling er fra en periode, hvor Per Kirkeby var tilknyttet Eks-skolen. Eks-skolen var et udpræget arbejdskollektiv, der dyrkede procesorienteret kunst. Her betonede kunstnerne det abstrakte og geometriske formsprog. Eks-skolens elever talte også kunstnerne som Bjørn Nørgaard og Poul Gernes.

1672Spilleregler, 1966. Foto: Gunnar Merrild

Per Kirkeby brugte tiden på Eks-skolen til at udforske mediernes muligheder og nye metoder. Men han fastholdt også i nogen grad figurationen og motivets betydning. Populærkulturen og ugebladenes kvindeansigter sniger sig ind som motiver og billedskabende elementer i værkerne. De silhuetagtige figurer, de klare farver og legen med motivets "overflade" vidner ligeledes om popkunstens betydning. De mange rejsers indtryk i perioden til blandt andet New York, Centralamerika og Grønland satte ligeledes sine tydelige spor. Af rejserne udsprang en motivverden med landskaber, arkitektur og menneskeskikkelser.