Sven Dalsgaard

Sven Dalsgaard (1914-1999) var maler, skulptør og digter. I sin kunstneriske karriere bevægede han sig igennem mange forskellige kunstneriske retninger og udtryk. Han kendes især for sine stole-skulpturer, blå pakker, monokrome malerier og malerier med Dannebrogsflag.

 

sven dalsgaardSven Dalsgaard (1914-1999)

 

SVEN DALSGAARD
Sven Dalsgaard var en del af den danske kunstscene i flere årtier, og var bestandig optaget af at efterprøve danske og internationale strømninger. Han havde en fin fornemmelse for nye tendenser ude omkring i verden. Som helt ung kunstner var hans værker naturalistiske, og han arbejdede også med det abstrakte maleri. Dog blev han stærkt inspireret af surrealismen. I 1942 havde han sin første udstilling i København, og i 1943 havde han sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling, og fik også samme år debut som digter.

I årene efter krigen var han, som så mange andre danske kunstnere, i Paris flere gange. Her blev han stærkt inspireret af avantgardens store personligheder som Francis Picabia og Victor Brauner, og også Alberto Giacometti gjorde stort indtryk. Fra starten af 1950´erne blev han en særdeles aktiv udstiller i forskellige sammenhænge. I 1960´erne begynder han at arbejde med det monokrome maleri, objektkunsten og konceptkunsten.

 

Svend Dalsgaard. Den Blå Skjorte 2. inv.nr.629 ABlå Skjorte, 1968

 Ligesom den italienske kunstner Piero Manzoni, som Dalsgaard mødte under et ophold i Herning, blev det essentielle i skabelsen af kunsten selve idéen bag værket, og materialer og metode mindre vigtige. Maleriet havde stadig en plads hos ham, men mere som et objekt i sig selv frem for at være billedbærer, og det blev gjort til genstand for alle mulige undersøgelser. Ofte ses ord og indskrifter i malerierne, ligesom de også blev tilføjet forskellige genstande. Det var også i 1960´erne, at han begyndte at pakke genstande ind og arbejde tematisk med stole-skulpturer og malerier af Dannebrog-flaget.

Han har igennem årene deltaget i en del kunstnersammenslutninger og gruppeudstillinger som Spiralen, Maj-udstillingen, Den Jyske, Grønningen og Den Frie Udstilling. Han var gæsteprofessor ved Kunstakademiet fra 1973-1979. I 1978 blev han tildelt Thorvaldsen Medaillen. Han har ligeledes en lang række af separatudstillinger bag sig, og er repræsenteret på flere kunstmuseer i Danmark og i USA.

 

SVEN DALSGAARD OG HEART
På skjortefabrikken Angli i Herning gjorde fabrikant Aage Damgaard en indsats for at integrere kunst og arbejdsmiljø. Han ansatte simpelthen kunstnere til at lave kunst, og størstedelen af de værker, de skabte under ansættelsen, tilfaldt virksomheden. En af de kunstnere, der var ansat i gennem en længere periode, var Paul Gadegaard. Det var gennem ham, at Sven Dalsgaard fik kontakt med Aage Damgaard. Dalsgaard og Gadegaard udstillede begge hos Galleri Birch, hvis ejer Børge Birch fungerede som rådgiver for Aage Damgaard. Damgaard besøgte Dalsgaard i Randers i 1960, han købte nogle malerier af ham, og tilbød ham ansættelse i Herning. Dalsgaard tog imod tilbuddet. Det blev til et ophold, der fik stor betydning for Dalsgaard.

Det var i en periode, hvor det ikke var nemt at leve af at lave eksperimenterende kunst, men hos Damgaard fik han fuld kunstnerisk frihed, adgang til materialer og til og med løn. Han arbejdede under opholdet blandt andet med skulpturer i jern, som han svejsede. En af dem er Magerne fra Herning. Det er fire høje og tynde gestalter i jern. Det siges, at det er de tre Damgaard-brødre Aage, Knud og Mads samt nevøen Johannes Jensen. Denne høje, tynde gestalt går igen i flere af hans malerier, for eksempel I nærheden af stedet fra 1964.

 

Sven Dalsgaard reg.nr. 26I nærheden af stedet, 1964

Det andet ophold var i 1968, og her blev det tydeligt, at han for alvor lod sig inspirere af fabrikken og de materialer, man der arbejdede med. Han blev meget optaget af at udforske knaphullets mulighed for at åbne og lukke, og arbejdede også med stoffets mulighed for at sløre eller skjule et objekt. I stedet for at få hjælp fra de garvede syerske på fabrikken, satte Dalsgaard sig selv ved symaskinen, når han skulle sy eller slå knaphuller. Han havde som dreng ofte hjulpet sin mor, der var hjemmesyerske, og derfor faldt det ham let at udføre disse ting selv.

Et andet værk fra det andet ophold i Herning er Blå Skjorte (1968). En nydeligt foldet skjorte skjult under et stykke stof malet i den for Dalsgaard velkendte "vidunderblå", som han selv kaldte den. Af andre værker fra opholdet er Angli-hjørnet, hvor hjørnet af en halvmur blev beklædt med stof, og værket Huden af Marats Stol. Sidstnævnte er en stol syet af stof og med talrige knaphuller. Den hænger på væggen, som var det netop flået af stolen. I perioden lavede han flere stole-skulpturer, der i dag er i museets samling.

 

LÆS MERE

Mere om Sven Dalsgaard