Home and away

Homeand

Home and Away 0.0 – en kvalitativ undersøgelse af museet som eksternt læringsmiljø for de yngste

Vi har på HEART fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at realisere projektet Home and Away 0.0, og vi er på nuværende tidspunkt rigtig godt i gang!

Projektet har til formål at gøre HEART til et attraktivt og inspirerende eksternt lærings- og udviklingsrum også for børn i alderen 3-6 år. Vores målsætning er således at styrke og kvalificere museets oplevelsestilbud målrettet børn i dagtilbud med afsæt i brugergenererede data, hvor både børn, pædagoger og dagtilbudsledere kommer til orde.

Som leder af formidlingsafdelingen besluttede Anja Lemcke Stær i 2019 initieret af reformen Det åbne dagtilbud at gøre en særlig indsats for at imødekomme den, hos os, underrepræsenterede målgruppe børn i dagtilbud. Dengang var børnehavebørn en målgruppe, vi kun sporadisk havde haft besøg af. Formidlingsteamet stod således overfor en ny didaktisk udfordring. En udfordring som vi de seneste år har haft særligt fokus på i vores interne praksisfællesskab.

Formidlerteamet har udviklet og afprøvet en række forskelligartede inden- og udendørs oplevelsestilbud målrettet netop børn i dagtilbud. Derfor var det næste naturlige skridt frem mod en større grad af professionalisering af denne type museumsformidling at indsamle et datagrundlag, der kunne give os større viden om, hvad målgruppen rent faktisk mener om vores oplevelsestilbud her på HEART.

For at skabe potentialet for et tilstrækkeligt datagrundlag har leder af formidlingsafdelingen Anja Lemcke Stær og projektkoordinator Ane Houl Bentsen indgået partnerskabsaftaler med 10 lokale dagtilbud i Herning Kommune. Hvert dagtilbud har forpligtet sig på ét museumsbesøg og et børne-gruppeinterview, et interview med dagtilbuddets leder samt et interview med de to pædagoger fra den pågældende institution, som var med på HEART. Dvs. projektet bygger på et undersøgelsesdesign bestående af flere typer af semistrukturerede interviews. Præmissen for undersøgelsen er derfor at generere en række kvalitative data, der kan styrke og kvalificere museets fremtidige formidlingspraksis med henblik på målgruppen 3-6-årige.

For at sikre kvaliteten af vores undersøgelsesdesign har vi allieret os med Pernille Almlund cand.comm. & ph.d.-lektor ved institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC.
Der afholdes i foråret 2024 et afsluttende seminar på HEART for deltagere, interessenter og aktører.

Den efterfølgende videns- og erfaringsudveksling vil desuden ske både i form af en fagfællebedømt artikel, vidensdeling i projektledergruppen for initiativet Alle børn på vej til kunst og kultur samt ved deltagelse i lokale og nationale konferencer og seminarer med fokus på børn, læring og/eller museumsformidling.